Projecte 2: els sarcomes

Ayuda a la investigación contra los tumores cancerosos infantiles

El segon projecte de “De l’hospital a la catedral” consisteix en recaptar diners per a donar a l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebrón perquè pugui dur a terme un projecte d’investigació sobre els sarcomes infantils.

Els sarcomes representen un 20% de les morts en oncologia infantil, tenen una àmplia diversitat biològica i això fa que tinguin menys teràpies, ja que els estudis que s’han fet al respecte són inferiors als d’altres tipus de càncer.

El rabdomiosarcoma (RMS) actualment ve a ser el 8% del total dels casos de càncer infantil, i en uns moments en què el càncer pediàtric presenta una mortalitat global del 20%, el RMS se situa en el 40%, arribant al 65-70% en els casos catalogats d’alt risc.

 

EXPLICACIÓ CLÍNICA DEL PROJECTE

Projecte: Noves estratègies de tractament per als sarcomes infantils

Desenvolupament: Institut de Recerca de la Vall d’Hebrón (VHIR)

Objetiu:

El present projecte té com a principal objectiu desenvolupar una alternativa terapèutica per als sarcomes infantils de parts toves. Aquests tumors malignes, que afecten predominantment a nens i nenes, tenen taxes de supervivència que són clarament inferiors a la mitjana per al càncer en la infància. A més, el grup de pacients amb sarcomes classificats com d’alt risc presenten una mortalitat superior al 70%, tot i els intensos tractaments que reben. Per aquest motiu, es necessiten noves modalitats terapèutiques, especialment per als casos que encara no responen adequadament als protocols de tractament actuals.

Treballs previs del grup d’investigació han permès identificar algunes possibles dianes terapèutiques que encara no s’han testat o desenvolupat suficientment. Gràcies al coneixement acumulat sobre la biologia d’aquests tumors, el grup de recerca ha seleccionat alguns compostos experimentals que promouen una activitat anti-tumoral excepcional i que són capaços d’induir la mort de les cèl·lules tumorals, denominada en termes científics “apoptosi”. Els experiments preliminars amb aquests fàrmacs – que bloquegen la interacció entre les proteïnes MDM2 i p53 – són molt prometedors i eliminen de forma molt eficient les cèl·lules tumorals in vitro. El present projecte proposa aprofundir en l’estudi in vitro de l’activació d’aquesta via que condueix a la mort cel·lular i abordar els estudis en models animals per verificar la seva aplicabilitat in vivo.

El projecte està plenament enfocat a millorar les teràpies actuals mitjançant l’ús de nous fàrmacs més específics i potents per aconseguir augmentar significativament la taxa de curació dels sarcomes.

 

Pressupost aproximat del projecte:

  • Personal
    • 1 investigador pre-doctoral amb dedicació exclusiva al projecte. Salari pre-doctoral 12 mesos (22.500 €)
  • Material fungible
    • Material per a cultius cel·lulars: 1.500 €
    • Ratolins SCID per a models animals. 36 unitats (70€/u): 2.520€
  • Total projecte: 26.520 €

 

RESULTAT FINAL ASSOLIT

El 22 d’abril de 2020 vam superar els 29.000 euros per aquest segon repte, donant-lo per tant com a assolit.

Així, entre els diners recaptats amb el primer i el segon repte, el projecte De l’Hospital a la Catedral ha aconseguit recaptar 66.148,75 euros per què el Centre de Recerca de la Vall d’Hebrón pugui dur a terme dos assajos clínics contra els càncers infantils. Gràcies a totes i tots per fer-ho possible!!!