Els tumors cerebrals

Els tumors cerebrals són una de les formes més devastadores del càncer i afecta indistintament a homes, dones i nens de totes les edats. Hi ha gairebé 100 tipus diferents de tumors del sistema nerviós central (SNC). La seva classificació depèn de l’edat del pacient, la seva histologia i el tipus de creixement. L’èxit terapèutic varia depenent del tipus de tumor, però en la població adulta la supervivència a 5 anys per un tumor maligne cerebral no supera el 30% (CBRTUS 2010).

En els tumors cerebrals a la infància la supervivència global és del 70% però en funció del tipus histològic del tumuor oscil·la entre el 50 i el 80%.

En el cas dels tumors cerebrals pediàtrics, els més freqüents són els tumors glials de baix (astrocitomes), el medul·loblastoma i l’ependimoma. El Medul·loblastoma és el tumor maligne cerebral pediàtric més comú i la seva probabilitat de curació ha millorat molt en els darrers anys. L’Ependimoma és menys freqüent, però la seva problemàtica és molt més gran. La cirurgia combinada amb la radioteràpia és el tractament d’elecció en la majoria dels pacients. El paper de la quimioteràpia és incert i està sent avaluada en els protocols de tractament dels grups cooperatius com el SIOP o el COG.

El coneixement de les bases genètiques d’aquesta malaltia ha estat difícil degut al petit nombre de mostres disponibles i s’ha vist agreujat per l’absència de línies cel·lulars comercial i models murins. Per tant, és necessari crear nous models experimentals per provar noves estratègies terapèutiques.